MARTIN LORENZ

Martin Lorenz (1984., živi u Beču) – radi strip, ilustraciju, animaciju, video, intervencije u javnom prostoru, žive vizualizacije elektroničke glazbe te projekcije za nezavisne plesne i kazališne projekte. 2009. završio Master MultiMediaArt-a na FHS-u, te od tada radi kao slobodni umjetnik.

Martin Lorenz (1984, living in Vienna) is doing projects which reach from comic, illustration, animation, video to urban interventions, live visualisation of electronical music and projections for independent dance and Theater projects. In 2009 he earned MA at the FHS for MultiMediaArt and since then working as a Freelance Artist.

1. Od kud počinješ i kako?

Vrsta medija za mene je sekundarna. Prvo postoji interes za komunikacijom. Pokušaj da se sagradi most između dva uma. Trenutačno, dosta radim na animaciji u različitim kontekstima, što je i neka zakašnjela reakcija na moju djetinju ljubav prema stripovima.

2. Kojim putem ideš?

Svaki projekt zahtjeva učenje. Morao sam dosta učiti. To se, vrlo vjerojatno, neće promijeniti. Mreže i razmjena vrlo su korisne tu. Mislim da je to dobra strategija za budućnost. Djeluj, sudjeluj, stvaraj, dijeli!

3. Kuda želiš stići?

ZAVLADATI SVIJETOM! Hehehe, ne, ozbiljno: Volio bih usavršiti svoj rad i pridonijeti nekoj novoj poziciji u diskursu. Rad od projekta do projekta mi odgovora. Dopušta mi fleksibilnost.

INTERVIEW

1. Where are you starting from and how?

For me the type of media is secondary. First there’s an interest of communication. The aim is to build a bridge between two brains. Currently, I am working a lot with animation in different contexts which is a late product of my childhood love for comics. 

2. Which way are you going?

Each project requires learning. I had to learn a lot. That will probably not change. Networks and sharing are coming in very handy here. I think that’s a good strategy for the future! Act, interact, create, and share.

3. Where are you going to?

WORLD DOMINATON!
Hehehe, no seriously: I would like to improve my work and ideally contribute to a new position in a discourse. Working project to project is fine for me. It allows oneself to be flexible.