APAP – PERFORMING EUROPE: KUSTOSKE RAZMJENE/PROMJENE MAKING CURATORIAL (EX)CHANGE (radionica)

APAP – PERFORMING EUROPE: KUSTOSKE RAZMJENE/PROMJENE MAKING CURATORIAL (EX)CHANGE (radionica)

apap – performing europe

edukultura sc

sc educulture

JOANNA VAN DER ZANDEN / SILVIJA STIPANOV

21.9. 13-18:00, 22. i 23. 9. 2012. 11 – 18:00 Klub SC

21/9 1pm to 6pm, 22 & 23/9/2012, 11 am to 6 pm Club SC

klub sc club sc

Prijave na edukultura.sc@gmail.com. Please apply at edukultura.sc@gmail.com.

Performing Europe stremi pojačati suradnju i izmjenu znanja između suorganizatora i njihovih timova i partnera, povezujući odjele i zaposlenike raznih organizacija u području kulturnih djelatnosti. Svake godine održat će se radionice za predstavnike odjela europskih organizacija uz pomoć stručnjaka s ciljem razmjene znanja i iskustva te poboljšanja metoda europske suradnje: Zagreb 2012.: Koji su različiti instrumenti i načini postizanja uvjeta za stvaralaštvo i koliko oni utječu i podupiru umjetničku proizvodnju? Kako unaprijediti suradnju u međunarodnim produkcijama? www.apanet.eu

The Performing Europe Program wants to strengthen collaboration and exchange of expertise between the co-organizers, their teams and their partners by linking the departments and cultural workers of the organisations. Every year teams of different departments of all the European organizations will come together in a workshop with invited experts to exchange and learn from each others experience and to improve methods in the European collaboration:  Zagreb 2012: production stuff: What are the different means and instruments in designing production conditions and how much do they influence and support artistic results? How to advance collaboration in international production? www.apanet.eu

Cilj ove radionice je stimuliranje kritičke razmjene (i promjene) kulturnih programa i projekata između voditelja projekata raznih kulturnih organizacija, a kako bi se između njih naučile, kopirale, prenamijenile i rekontekstualizirale pa i dalje razvile glavne analize slučaja. Radionica je usmjerena na praktične i kustoske razmjene i bit će fokusirana na međusobnu razmjenu eksperimentalnih projekata. Najbolje analize slučaja one su koje zauzimaju drugačiji pogled pri normalnom programiranju organizacije i koje možda nisu bile najuspješnije  ali jesu donijele dosta uvida i učenja. Prilagođavajući analize slučaja svojih kolega na svoje organizacije, sudionici će ubrzo uvidjeti razlike u kulturnim praksama ali i potrebu da promisle o prilagodbi projekta koji će pristajati ali i biti izazovom njihovoj organizaciji. Pomaže razmišljati izvan zadanih okvira. Na kraju radionice sudionici će znati više o praksama jedni drugih, doznat će kako i na koji način poboljšati veze s drugim organizacijama, te će dobiti uvid u koncept za daljnji razvoj.

The workshop aims to stimulate a critical ex-change of cultural programmes and projects between project managers of diverse cultural organisations to learn, copy, re-adapt and re-contextualize and further develop each other’s case studies. It is aimed at practical and curatorial sharing and will be focused on the ex-change of each other’s experimental projects. Best case studies are the ones that take a different view upon the normal programming of the organisation and weren’t necessarily the most successful but did bring a lot of insides and learning. By adapting these case studies from their colleagues into their own organisation participants will quickly not only find the differences in cultural practice but also need to think about an adaptation of the project that would fit and challenge their organisation. It helps to reflect and to think out of the box. In the end of the workshop participants will know more about each other’s practice, found out where and how they could make a better connection with the other organisations, and at the best go home with a new concept to further develop.