Nataša Rajković: Vodič kroz gledanje predstave

Aug 31, 2012 No Comments

 

EDUKULTURA SC / SC EDUCULTURE / 19.9.2012. u 18:00 Foyer Teatra &TD / Ulaz besplatan/ Free entrance

Trajanje / duration: 60 min

NATAŠA RAJKOVIĆ (HR): VODIČ KROZ GLEDANJE PREDSTAVE / GUIDE TO WATCHING PERFORMANCES – na hrvatskom / in Croatian

U interesu je i predstave i gledatelja da se između njih uspostavi razumijevanje. Razumijevanje je preduvjet za kritičko mišljenje, a time i za kvalitetnu i korisnu razmjenu informacija i dojmova. Gledanjem predstave kroz 5 koraka, koji su ujedno i 5 različitih načina strukturiranog razmišljanja, može se doći do kvalitetnog dojma. Dojma koji nije puki odraz gledateljevog ukusa i koji samom gledatelju može koristiti ili u radu ili u vlastitom estetskom razvoju, a koji, također, može, bez obzira na eventualni predznak pozitivnog ili negativnog dojma, koristiti stvarateljima predstave.

I bez obzira koliko bi bilo jednostavno izbjeći situaciju u kojoj gledatelj na predstavi ostaje na predstavi kao da je ulovljen u klopku jer mu se predstava ne sviđa ili je ne razumije ili nije njegov tip, ipak nam se to često događa kao što nam se događa i da čitamo ili slušamo kritike koje u potpunosti promašuju naše namjere i naše razmišljanje.

To su većinom nekorisne rasprave jer su vođene osobnim ukusom, a osobni ukus ne može biti temelj kritike nego samo njegov prvi impuls. Naime i sama činjenica da smo pristali gledati neku predstavu potvrda je našeg interesa za umjetnost, naše estetske naobrazbe. U tom smislu Luigi Pareyson u svojoj estetici  upućuje nas na „vježbanje kongenijalnosti i beskrajnosti interpretativnog procesa“ što nas sve vodi vlastitom razvoju i napretku. Jer zahvaljujući estetici umjetnost se i živi, a ne samo doživljava.

It is in the audience’s and performance’s best interest to establish a mutual understanding. Understanding is a prerequisite for critical thinking, and thus for a quality and useful exchange of information and impressions. Watching the performance through 5 steps, which are also 5 different ways of structured thinking, is a way to get a quality impression.

Impression that is not a mere reflection of the viewer’s taste and that can also be used in their work or personal aesthetical development and it can also, regardless of the possibility of positive or negative quality, be useful for the creators of the performance. And no matter how simple it would be to avoid the situation in which a spectator at performance feels trapped because they do not like the show or they do not understand it or because it is not their type, nonetheless this often happens, the same as it happens that we sometimes read or listen to critics that completely miss our intentions and our opinion.

Those are mostly useless discussions because they are guided by personal taste, and personal taste cannot be the basis for criticism; only its first impulse. The mere fact that we agreed to see a performance is a confirmation of our interest in art, our aesthetical education. In that sense, in his aesthetics, Luigi Pareyson instructs us to “practice congeniality and teaches us about the endlessness of interpretative process” which leads us to our personal development and progress. Art is thus, thanks to the aesthetics, also lived, and not only experienced.

Nataša Rajković (HR), kazališna autorica i redateljica, od 2004. umjetnička ravnateljica Kulture promjene Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu. Također, dramaturginja i spisateljica, Nataša je završila diplomski studij filozofije i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zajedno s redateljem Bobom Jelčićem radi u kazalištu od 1993. Njihove su kazališne predstave gostovale diljem Europe te osvojile brojne nagrade.

Nataša Rajković (CRO), a theatre author and director, since 2004 the artistic director of Culture of Change in the Student Centre, University of Zagreb. Also a dramaturge and writer, Nataša holds an MA in Philosophy and Comparative Literature from Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Zagreb. Together with the director Bobo Jelčić, she has worked in the theatre since 1993. Their thetre performances were touring all around the Europe and they gained several prizes.

* Preporuča se pogledati predstave „Eden“ Male Kline i „Titraji“ Zrinke Š.Mihanović radi lakšeg praćenja predavanja.

 

No Responses to “Nataša Rajković: Vodič kroz gledanje predstave”

Leave a Reply