DIGITALNA BOTANIKA I ANALOGNO GENERATIVNI DIZAJN

EDUKULTURA SC / SC EDUCULTURE

23.9.2012. u 19:00 MM Centar & SC 

WOEISHI LEAN, MARTIN LORENZ, CHRISTIAN ANICH (A) & I’MM MEDIA LAB (HR): DIGITALNA BOTANIKA I ANALOGNO GENERATIVNI DIZAJN – prezentacija radionice i site specific instalacija

Ulaz besplatan / free entrance

Analogne metode dizajniranja ili generativne dizajn strategije odnedavno prolaze kroz pretjerani ortodoksni publicitet. Uradi-kod-kuće metode za ekstrahiranje botaničkih struktura, širenje spora, kristalinske difuzije za izradu fotografija kao i njihovi abstraktni digitalni algoritmi otkrivaju različite načine dolaska do sličnog vizualnog rezultata te na taj način potiču diskusiju o ukrštanju medija, potičući interdisciplinarnost u širem smislu.

Ova radionica rasvijetliti će načine kreiranja organskih struktura i vizualne prirode, u kombinaciji s urbanim prostorima kao dodatnim medijem. Biološki procesi, kao i urbane intervencije, imaju zajedničko to da su oboje definirani svojim organskim/strukturalnim granicama. Generativne dizajn strategije imaju tu prednost da svoje granice ne vide kao restriktivne već radije kao potencijal koji zadaje parametre kreativnom procesu.

Radionica otkriva da s malo osnovnog znanja o primjenjenim prirodnim znanostima ili generativnim metodama, uz malo strpljenja i inspiracije, svatko može lagano kreirati nevjerojatne vizuale, grafiku, fotografije koristeći samo cjelodnevne kemikalije, obične digitalne kamere i prosječan kućni kompjuter. Otvarajući oči novim načinima primjene vizualnog izraza, uz jednostavne alteracije i radeći s onime što okolina ima za ponuditi, nenametljivo pretvaramo zanemarene prostore naše svakodnevnice u intrigantne pozornice.

 Analogue design methods or generative design strategies have recently gone through too much orthodox publicity. Home DIY methods of extracting botanic structures, distributing spores, crystalline diffusions for creating photographs and their digital abstracted algorithms reveal methods of reaching a similar visual result and in such a way spur discussion on the combining of media, inciting interdisciplinary ventures.

This workshop will shed light on the methods of creating organic structures of a visual nature, in combination with public spaces as an additional medium. Biological processes, as well as urban interventions, have a common ground in that both are defined by their organic/structural limitations. Generative design strategies bear the advantage of not seeing these boundaries as restrictive, but rather as having potential to provide parameters for the creative process.

The workshop reveals that with a little knowledge of the applied sciences and generative methods, with little patience and inspiration everyone can create incredible visuals, photographs and graphic design with ease, using regular digital cameras, chemicals and a computer. By opening our eyes to new methods of applying visual expressions, with simple alterations and working with what our surroundings have to offer, we turn the neglected spaces of our everyday into stages that intrigue us.