CHRISTIAN ANICH

Christian Anich (1983., Innsbruck) trenutačno je zaposlen kao botaničar u Tyrolean State Musemu i pri Institutu za ekologiju na insbruškom sveučilištu. Interes su mu kreativne aktivnosti s fokusom na glazbi, elektronici, kuhanju i vještinama izrade.

Christian Anich (1983, living in Innsbruck) is currently employed as a Botanist at the Tyrolean State Museums and by the Institute of Ecology at the Innsbruck University. He has a strong interest in creative activities with a special focus on music, electronics, cooking and craftsmanship.

1. Od kud počinješ i kako?

Nekad sam bio uključen u street-art projekte pa i danas imam jaku potrebu za kreativnim izražavanjem. Studirao sam i komparativnu književnost, ali sam poslije nekog vremena fokus preusmjerio na prirodne znanosti. U vrijeme studija, kompenzirao sam nedostatak kreativnih aktivnosti sviranjem u raznim bendovima i skladanjem glazbe. Odnedavno me interesira i elektronika, većinom sinteza analogne glazbe i ekološka senzorika.

Kao biologa, prirodno me privlači koncept generativnog dizajna jer, po mom mišljenju, sva živa bića pa i neka neživa, stvorena su generativnim dizajnom.

2. Kojim putem ideš?

Pokušavam naučiti što je više moguće toga. Moj najveći problem ograničena je količina vremena kojeg mogu ‘potrošiti’ na rad vezan za umjetnost. Pokušavam za samoga sebe stvoriti i neki vid razumijevanja međuljudske interakcije, prirode i artificijelnih tvorevina u urbanim okruženjima i osmisliti projekt usvajanje ovih resursa. Moram ići dalje u tom smjeru.

3. Kamo želiš stići?

Planiram prebaciti fokus svog rada u smjeru nekonvencionalne uporabe znanja, drugačije nego sam učio na fakultetu. Volio bih napraviti projekt koji u fokus stavlja interakciju urbanih područja i njegovih stanovnika i prirode koja ih okružuje, i učiniti ljude svjesnima da mogu pridonijeti mjestu u kojemu živimo, učiniti ga ugodnijim za život. Pa i ako je to samo izmjena perspektive koja čini ljude da iskuse život u svom okruženju na nov način. Također bih volio više raditi na glazbenim projektima i naučiti kako primijeniti vizualni medij kao pomoćni medij u drugim projektima, ali i surađivati s umjetnicima iz te discipline.

 INTERVIEW

1. Where are you starting from and how?

I used to be involved in street-art projects every now and then and always had the urge to be creative. I then started to study comparative literature, but after some time switched over to natural sciences. While studying, I compensated the lack of creativity by playing in various bands and composing some music. Just recently I developed a strong interest in electronics, mainly analog-music-synthesis and environmental sensorics.

As a biologist I am naturally drawn towards the concept of generative design, as in my sense of understanding, all living beings, and also a lot of inanimate natural objects are all created by generative design itself.

 2. Which way are you going?

 I am trying to learn new stuff as much as possible. My main problem is the limited amount of time I can spend on art-related works. I also have been trying to create a understanding of the interactions between people, nature and artificial constructions in urban environments for myself and come up with some project to acquire the resources I need to go further in that direction.

3. Where are you going to?

I plan to shift the focus of my work more in the direction of “unconventional” use of what I learned at the university. I would like to do some project that puts the interaction of urban areas with the resident and surrounding nature in focus and makes people aware of what everybody could contribute to make the space we are living in more worth living in. Even if it is just a shift in perspective that makes people experience their surroundings in a new way.

I would also like to work more on music projects and learn about the application and implementation of visual media to support my other projects, or just to be able to better cooperate with artists from this field.